Pages

Saturday, March 12, 2011

19 March 2011 Bencana Baru Bakal BerlakuJarak bulan dengan bumi pada kebiasaannya adalah 384,403 kilometer namun pada 19 Mac ini, kedudukannya telah menjadi semakin hampir dengan bumi iaitu pada kedudukan sekitar 354,507 kilometer.


Saintis berpendapat dengan kedudukan yang sedemikian akan menyebabkan daya tarikan graviti bulan menjadi semakin kuat yang boleh mencetuskan bencana terhadap bumi seperti gempa dan juga letupan gunung berapi.Fenomena sedemikian pernah berlaku pada tahun-tahun 1955, 1974, 1992 dan 2005, yang mana pada tahun 2005 iaitu dua minggu sebelum kedudukan bulan hampir dengan bumi, telah berlaku tsunami yang mengorbankan lebih kurang 200,000 penduduk di Indonesia.


Firman Allah yang bermaksud:


''Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha suci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yg mereka persekutukan (7)'' (Az-Zumar ayat 62)


Imam ibnu Katsir' dalam kitab tafsirnya menjelaskan:


Ayat ini berkenaan dengan sifat Allah kita mengimani bahwa bumi itu benar-benar digenggam dengan Tangan Allah sebagaimana yang tertulis dalam ayat tersebut dan langit itu benar-benar digulung dengan Tangan Kanan-Nya. Dan Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anbiyaa ayat 104 yang berbunyi:


"Yaitu pada hari Kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas"


Kemudian beliau melanjutkan dengan ayat berikutnya:


Allah Taala berfirman , "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya" 


Maksudnya, orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya ketika mereka menyembah Allah, mereka menyembah pula kepada yang lain-Nya. 

Padahal Allah adalah Maha besar yang tidak ada yang lebih besar daripada-Nya. Yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang memiliki segala sesuatu. Semuanya berada dibawah ketentuan dan kekuasaan-Nya. 

Ibnu Abbas berkata, Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada qudrat Allah atas mereka. 

Maka barangsiapa yang beriman bahwa Allah itu Maha kuasa terhadap segala sesuatu, dia telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. 

Dan, barangsiapa yang tidak beriman terhadap hal itu sesungguhnya dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya.(tafsir Ibnu Katsir 4/129-130)


Kredit untuk: KBSB

No comments:

Post a Comment